website Groenbeheer Hoeksche Waard - homepage

Groenbeheer

plan 12c zomer.JPG

Groenbeheer Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten van de Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta. Groenbeheer voert het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard uit. De samenwerkingsvorm is een gemeenschappelijke regeling. De ambtelijke organisatie is ondergebracht bij het waterschap.

Organisatie

Bomenbeheer

P1050573.JPG

Groenbeheer heeft ca 23.000 stuks bomen en een aantal bosjes, struweel en hagen in beheer. De bomen staan voornamelijk op de zogenaamde regionale en overige waterkeringen. Op primaire waterkeringen heeft groenbeheer geen beplanting in beheer.

Bomenbeheerplan

Krekenbeheer

hoeksewaard-strijensas.jpg

Groenbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterbergingslocaties en natuurvriendelijke oevers (krekennatuur) langs kreken in de Hoeksche Waard die eigendom zijn van het waterschap.

Krekenbeheer

Nationaal Landschap

P1030155.JPG

De Hoeksche Waard is een nationaal landschap. Een van de twintig in Nederland die benoemd zijn om hun bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Het is een bedijkingenlandschap dat zeldzaam is in zowel Nederland als Europa.

Nationaal Landschap Hoeksche Waard